เครื่องวัดความชื้น บริษัทฯ ได้แบ่งหมวดหมู่ของความชื้น ออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ

  1. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) เป็นการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ เทียบกับปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศจะแบกรับได้ มีหน่วยเป็น %rH
    • ถ้าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่ำ จะส่งผลทำให้อากาศแห้ง ทำให้อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ ซึ่งมีอันตรายอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมที่มีวัตถุไวไฟ เช่น ทินเนอร์, น้ำมัน เป็นต้น
    • ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูง ปริมาณไอน้ำในอากาศจะมีมาก จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่ต้องการความแห้ง เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ แป้ง ไม้ ซึ่งอาจทำให้สินค้ามีความชื้น และเกิดเชื้อราตามมาได้
  2. ความชื้นในวัสดุ (Moisture) เป็นการวัดปริมาณน้ำในวัสดุ เทียบกับวัสดุที่แห้ง ด้วยการชั่งน้ำหนัก มีหน่วยเป็น % เช่น ความชื้นในเนื้อไม้ ข้าว เมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น ซึ่งถ้ามีความชื้นสูง ก็จะส่งผลต่อราคาขายโดยตรง และถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ก็อาจทำให้บูดเน่าง่าย เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์เติบโตได้ดี

ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูสินค้าในหมวดหมู่ที่ต้องการ ⇒ ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นในวัสดุ

Showing all 14 results