เครื่องวัดก๊าซ / เครื่องวัดแก๊ส / เครื่องวัดแก็ส ใช้สำหรับตรวจวัดก๊าซรั่วไหลในอากาศ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. แบ่งตามจำนวนของก๊าซที่วัดได้ คือ  เครื่องวัดแบบก๊าซเดียว |  เครื่องวัดแบบหลายก๊าซ

2. แบ่งตามชนิดของก๊าซ คือ

O2 – ออกซิเจน CO – คาร์บอนมอนอกไซด์ H2S – ไฮโดรเจนซัลไฟด์
NH– แอมโมเนีย CO2 – คาร์บอนไดออกไซด์ H2 – ไฮโดรเจน
PH3 – ฟอสฟีน SO2 – ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ HCN – ไฮโดรเจนไซยาไนด์
Cl2 – คลอรีน NO2 – ไนโตรเจนไดออกไซด์ ClO2 – คลอรีนไดออกไซด์

Showing all 13 results