เครื่องวัดค่า TDS หรือค่าของแข็งละลายในน้ำ (Total Dissolved Solid) เป็นเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก มีหน่วยวัดเป็น mg/l , ppm หรือ ppt

หากค่า TDS มีปริมาณที่ต่ำ จะแสดงว่าน้ำมีสิ่งเจือปนน้อย หรือเป็นน้ำที่สะอาด แต่ถ้าค่า TDS มีปริมาณสูง แสดงว่าน้ำมีสิ่งเจือปนมาก อาจไม่เหมาะมาใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

ทางบริษัทฯ ได้แบ่งหมวดหมู่เครื่องวัดค่า TDS ดังนี้
เครื่องวัดค่า TDS แบบปากกา – โพรบจะติดอยู่กับตัวเครื่อง (ไม่มีสายโพรบ) พกพาสะดวก
เครื่องวัดค่า TDS แบบพกพา – โพรบจะเป็นแบบมีสาย แยกจากตัวเครื่อง
โพรบและอุปกรณ์เสริม (TDS Electrode) จะใช้โพรบรุ่นเดียวกับโพรบของค่าการนำไฟฟ้า
น้ำยามาตรฐาน (TDS Standard Solution) – เป็นน้ำยาสำหรับใช้สอบเทียบค่า TDS

Showing all 13 results