เครื่องวัดค่าของแข็งละลายในน้ำ (Total Dissolved Solid หรือ TDS) เป็นเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก มีหน่วยวัดเป็น mg/l , ppm หรือ ppt

หากค่า TDS มีปริมาณที่ต่ำ จะแสดงว่าน้ำมีสิ่งเจือปนน้อย หรือเป็นน้ำที่สะอาด แต่ถ้าค่า TDS มีปริมาณสูง แสดงว่าน้ำมีสิ่งเจือปนมาก อาจไม่เหมาะมาใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

Showing all 4 results