เครื่องวัดความเร็วลม สามารถแบ่งตามชนิดเซนเซอร์ ได้ 3 แบบ คือ
1. แบบใบพัด (Vane) เหมาะกับวัดลมทั่วไป จะเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด
2. แบบลวดความร้อน (Hot wire) เหมาะกับวัดลมที่มีความเร็วต่ำ และเป็นลมสะอาด
3. แบบพิทอท ทิ้ว (Pitot tube) เหมาะกับวัดลมที่มีความเร็วสูง และลมที่มีความร้อน

Showing all 11 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏