เครื่องวัดความดัน (Pressure meter) สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามลักษณะของความดัน คือ
1. ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบกับสุญญากาศหรือ Zero pressure
2. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบกับความดันบรรยากาศ
3. ความดันต่าง (Differential pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบระหว่างความดัน 2 จุด

ท่านสามารถเลือกเครื่องวัดความดัน ตามลักษณะของความดันได้เลยครับ

Showing all 3 results