วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. โอนเงินผ่านธนาคาร ตามเลขบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งส่งใบโอนเงิน ให้กับทางบริษัทฯ ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
    • ส่งทางแฟกซ์ที่เบอร์ 0-3488-1243 ถึง 4
    • ส่งทาง e-mail ที่ sales@measure1shop.com

ซึ่งหลังจากที่ถึงกำหนดส่งสินค้าตามที่ระบุในใบเสนอราคาแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที (หากท่านไม่สะดวกที่จะโอนเงินก่อน สามารถโทรปรึกษากับทางบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงิน)

2. เงินสด ในกรณีที่ใช้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า หรือมารับสินค้าด้วยตัวเอง ท่านสามารถชำระเงินเป็นเงินสด พร้อมกับการส่งสินค้าได้

 

 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : บริษัท เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี จำกัด

บัญชี ออมทรัพย์
สาขา สมุทรสาคร
570-2-54468-5
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา บ้านแพ้ว หลักสาม
315-2-32931-7
บัญชี สะสมทรัพย์
สาขา หลักสาม บ้านแพ้ว
371-0-29573-8