วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับรายการสินค้าที่ระบุราคาหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
 2. สั่งซื้อโดยใช้ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ท่านสามารถจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ตามรูปแบบหรือแบบฟอร์มของบริษัทฯ ท่าน แล้วส่งใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ผ่านทางช่องทางดังนี้
  • e-mail : sales@measure1shop.com
  • แฟกซ์ : 0-3488-1243 ถึง 4
  • line@ ID : @measure1
 3. แจ้งการสั่งซื้อได้โดยตรง ผ่านทุกช่องทางของบริษัท ดังนี้
  • โทร 0-3488-1240
  • แฟกซ์ : 0-3488-1243 ถึง 4
  • e-mail : sales@measure1shop.com
  • line@ ID : @measure1
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการแฟกซ์หรือ e-mail กลับ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อภายใน 1 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อ หรือส่งเอกสารกลับ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสารด้วยครับ

ข้อควรทราบก่อนการสั่งซื้อ

 1. ราคาที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. ราคาที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ยังไม่รวมใบสอบเทียบ (Calibration certificate) ที่ใช้อ้างอิงในระบบ ISO 17025 หากลูกค้าต้องการใบสอบเทียบ บริษัทฯ ยินดีส่งสอบเทียบให้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง (สินค้าบางรายการมีผลทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ต้องส่งสอบเทียบ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท)
 3. สินค้าบางรายการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบ (option) เพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ ให้มั่นใจก่อนสั่งซื้อสินค้า
 4. หากท่านต้องการใบเสนอราคา ท่านสามารถขอใบเสนอราคาผ่านทางช่องทางดังนี้
 5. ก่อนการสั่งซื้อ กรุณาสอบถามสต๊อกสินค้าก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางรายการ ทางบริษัทฯ ไม่ได้สต๊อกสินค้าไว้ โดยจะสั่งสินค้าตาม order ของลูกค้า
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง