เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO : Dissolved Oxygen) เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ว่ามีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด ในน้ำสะอาดจะมีปริมาณออกซิเจนมาก ส่วนในน้ำเสีย จะมีปริมาณออกซิเจนน้อย

Showing all 5 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏