ตู้อบลมร้อน (Drying Oven หรือ Hot Air Oven) เป็นตู้อบเพื่อฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามต้องการ
ตู้อบลมร้อน สามารถแบ่งตามการหมุนเวียนอากาศภายในตู้ ได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ
1. แบบธรรมชาติ (Natural Convection Oven) คือ การหมุนเวียนอากาศภายในตู้จะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีลมจากภายนอกมาช่วยกระทำ
2. แบบใช้แรงลม (Forced Convection Oven) คือ ตู้แบบนี้มีพัดลมช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายใน ให้สม่ำเสมอใกล้เคียงกันทั้งตู้

Showing all 6 results