ตู้อบลมร้อน (Drying Oven หรือ Hot Air Oven) เป็นตู้อบเพื่อฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามต้องการ
ตู้อบลมร้อน สามารถแบ่งตามการหมุนเวียนอากาศภายในตู้ ได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ
1. แบบธรรมชาติ (Natural Convection Oven) คือ การหมุนเวียนอากาศภายในตู้จะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีลมจากภายนอกมาช่วยกระทำ
2. แบบใช้แรงลม (Forced Convection Oven) คือ ตู้แบบนี้มีพัดลมช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายใน ให้สม่ำเสมอใกล้เคียงกันทั้งตู้

Showing all 8 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏