เครื่องมือห้องปฏิบัติการ-ห้องแลป (Laboratory Equipment) เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์/ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Showing 1–24 of 26 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏