แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.measure1shop.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  •  เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
  • เว็บไซต์ของเราใช้บริการการจัดเก็บข้อมูลกับทางบริษัท เอ็นดิท โซลูชั่น จำกัด (https://www.hostneverdie.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Web hosting ชั้นนำของไทย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าระบบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งในเรื่องการผู้บุกรุกและแอนตี้ไวรัส ได้รับการดูแล/ตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (ต่อ)

  • เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
  • เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ info@measure1shop.com หรือโทร 0-3488-1240