ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) เป็นตู้ที่สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามความต้องการ เช่น งานเพาะเลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นต้น

Showing all 8 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏