ความชื้นในวัสดุ เป็นการวัดความชื้นที่อยู่ในตัววัตถุ อาจจะหาค่าได้จากการชั่งน้ำหนัก หรือคุณสมบัติทางไฟฟ้า

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก