เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องวัดคุณภาพน้ำ, อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ โดยจำหน่ายเครื่องมือวัดหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ เช่น TESTO, EUTECH, ISC, MSA, LABTECH เป็นต้น

โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากในระยะแรกกลุ่มลูกค้าหลักของเรา ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเช่นเดียวกัน จึงทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 30 กิโลเมตร เราจึงสามารถให้บริการในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้ ต่อมาเมื่อระบบอินเตอร์เน็ทและระบบโลจิสติกส์ของไทยได้พัฒนาขึ้น เราจึงได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบ e-commerce เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วประเทศ

จากการดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี ด้วยความจริงใจและรวดเร็วในการให้บริการในสไตล์การขายแบบวิศวกร ไม่หลอกลูกค้า เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของลูกค้าราชการ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และลูกค้าส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ธุรกิจหลักของเมเชอร์ วันฯ

1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

  • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
  • อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ IT
  • อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

2. ซ่อมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3. ออกแบบ/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กลุ่มสินค้าหลักของเรา

Testo : เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วลม, ความเร็วรอบ, ประสิทธิภาพการเผาไหม้, คุณภาพน้ำมันทอด เป็นต้น

Eutech  : เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เช่น เครื่องวัดกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า (EC), ค่าของแข็งละลายในน้ำ (TDS), ค่าออกซิเจนในน้ำ (DO), ค่าความขุ่น เป็นต้น (ปัจจุบัน เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น Thermo scientific)

Horiba  : เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เช่น เครื่องวัดกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า (EC), ค่าของแข็งละลายในน้ำ (TDS), ค่าออกซิเจนในน้ำ (DO), ค่าความขุ่น เป็นต้น

Hanna  : เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เช่น เครื่องวัดกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า (EC), ค่าของแข็งละลายในน้ำ (TDS), ค่าคลอรีน , ค่าความกระด้าง เป็นต้น

Labtech  : เครื่องมือห้องปฏิบัติการ เช่น Autoclave, Incubator, Oven, Hotplate เป็นต้น

Memmert  : เครื่องมือห้องปฏิบัติการ เช่น Autoclave, Incubator เป็นต้น

MSA  : เครื่องวัดก๊าซ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ISC  : เครื่องวัดก๊าซ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

เป็นต้น