นโยบายการคืนสินค้า-เปลี่ยนสินค้า-การรับประกันสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมา ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสาร คู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 0-3488-1240

เงื่อนไขการคืนเงิน/ เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.measure1shop.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ ซึ่งระยะเวลาการรับประกัน จะแจ้งให้ทราบในแต่ละรายการสินค้า เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า ที่โทร 0-3488-1240

เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้ว และตรวจพบว่า สินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

 1. ส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการหรือผู้ผลิต เพื่อทำการตรวจซ่อม
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ และอยู่ในระยะเวลาการประกัน จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มี Void ของทางบริษัทฯ
 3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมจากที่อื่น
 6. เกิดจากการใช้งานที่ประมาท เลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามที่คู่มือกำหนดไว้ ผิดประเภท