เครื่องวัดอัตราการไหลของลม (Volume Flow) เป็นการวัดอัตราการไหลของลม บริเวณช่องทางออกของลม (Outlet) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ โดยหน่วยที่วัดออกมาจะมีหน่วย m3/h หรือ ft3/min

หลักการวัดค่าอัตราการไหล (Q) จะเป็นการวัดความเร็วลม (V) แล้วนำมาคูณกับพื้นที่หน้าตัด (A) ซึ่งเครื่องมือวัดจะมีทั้งแบบ Fix ขนาดพื้นที่หน้าตัด และแบบป้อนพื้นที่หน้าตัดเข้าเครื่อง เพื่อให้เครื่องวัดคำนวณค่าออกมาเป็นค่าอัตราการไหลได้

Showing all 4 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏