เครื่องวัดอุตสาหกรรม (Industrial measuring instrument) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานอุตสาหกรรม เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วลม, ความเร็วรอบ, ประสิทธิภาพการเผาไหม้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้งานอุตสาหกรรม ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การซ่อมบำรุง, ความปลอดภัยในการทำงาน หรือการควบคุมมลภาวะต่าง ๆ เป็นต้น

Showing 1–24 of 55 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏