โพรบวัดอุณหภูมิ (Temperature probe) แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบ คือ
1. โพรบวัดอุณหภูมิของอากาศ (Air probe) ใช้วัดอุณหภูมิในห้องหรือในบรรยากาศ
2. โพรบวัดอุณหภูมิแบบจุ่ม/เสียบ (Immersion/Penetration probe) ใช้วัดโดยการจุ่มในน้ำ หรือเสียบในวัตถุที่ต้องการวัด เช่น เนื้อสัตว์, อาหาร เป็นต้น
3. โพรบวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Surface probe) ใช้วัดอุณหภูมิของพื้นผิว เช่น ผิวท่อ, แผ่นความร้อน เป็นต้น

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
1. เทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple) จะแบ่งออกเป็นชนิด (Type) ต่าง ๆ ได้อีกตามวัสดุที่นำมาใช้ เช่น type K, J, T เป็นต้น
2. อาร์ทีดี (RTD : Resistance Temperature Detectors) หรือ Pt100 เป็นเซนเซอร์แบบความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
3. เทอร์มิสเตอร์ (Thermistors ) หรือ NTC เป็นเซนเซอร์แบบความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเช่นกัน แต่จะแปรผกผันกับ RTD

เรามีบริการออกแบบ/สั่งทำโพรบวัดอุณหภูมิ ตามลักษณะงานหรือตามความต้องการของลูกค้า

แสดง %d รายการ