เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-Datalogger 
เป็นการวัดและบันทึกอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และโหลดข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟได้

Showing all 14 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏