เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared) 
เป็นการวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส คือ เป็นการวัดแสงอินฟราเรดที่ปล่อยจากวัสดุที่ทำการวัด และมีเลเซอร์เป็นตัวชี้จุดวัด

Showing all 5 results