เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะสัมผัสกับตัวอย่างขณะทำการวัด โดยจะมี 3 แบบ คือ วัดอากาศ, แบบจุ่ม/เสียบ และแบบสัมผัส

Showing all 9 results