ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบกับสุญญากาศหรือ Zero pressure

Showing all 1 result