ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบกับความดันบรรยากาศ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความดันเกจ (Gauge pressure)

Showing all 3 results