เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) เป็นเครื่องมือวัดค่า pH ของสารละลาย โดยใช้หลักการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของอิออนระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference Electrode) กับอิเล็กโทรดสำหรับวัด (Indicator Electrode) ซึ่งค่าความต่างศักยที่ได้ เกิดจากการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน (H+) หรือไฮโดรเนียมอิอิน (H3O+) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้า และแสดงค่าออกมาเป็น pH (คลิ๊กเพื่อดูหลักการวัดค่า pH)

ทางบริษัทฯ ได้แบ่งหมวดหมู่เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ดังนี้

Showing 1–24 of 32 results

🦠 ปลอดภัยกับโควิดไปอีกขั้น!! 💉พนักงานของ บ.เมเชอร์ วันฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 3 เข็ม (SV,SV,AZ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💪🙏