Overhead Stirrer, เครื่องกวนสาร, เครื่องปั่นสาร, เครื่องผสมสาร, เครื่องปั่นผสมสาร

แนวทางการเลือกใช้ Overhead Stirrer ของยี่ห้อ JSR
เครื่อง Overhead Stirrer ของเราจะมี 3 รุ่นให้เลือกใช้ตามลักษณะงาน โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ ความหนืด, แรงบิด และความเร็ว

Model No. ความหนืด (VISCOSITY) แรงบิด (TORQUE) ความเร็ว (SPEED)
JSMS-070D  LOW  ~70,000 mPas  LOW   ~200 Ncm  HIGH   100 ~ 2000 rpm
JSMS-100D  MIDDLE   ~ 100,000 mPas  MIDDLE   ~ 300Ncm  MIDDLE   80~1200 rpm
JSMS-150D  HIGH   ~150,000 mPas  HIGH   ~ 450 Ncm  LOW   50~800 rpm

Showing all 3 results