ตู้อบลมร้อน/ตู้อบแห้ง แบบมีพัดลม (Forced Convection) สามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทั้งภายในตู้ ทำให้อุณหภูมิภายในตู้มีค่าใกล้เคียงกัน

Showing all 6 results